Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 26 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij de regering wordt verzocht om een tegenbewijsregeling in box 3 te onderzoeken. In een brief aan de Kamer geeft de staatssecretaris aan dat het kabinet de mogelijkheden voor een tegenbewijsregeling binnen box 3 meerdere malen heeft onderzocht. Een tegenbewijsregeling is aan de orde geweest als overwogen maatregel bij het wetsvoorstel ‘Rechtsherstel box 3’ en het wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box 3’. Daarnaast zijn mogelijkheden voor verschillende vormen van tegenbewijsregelingen aan de orde geweest in Kamerbrieven van 28 februari 2022, 15 april 2022, 9 februari 2023, 26 april 2023 en 29 september 2023. In deze brief gaat de staatssecretaris nogmaals in op de belangrijkste overwegingen bij een tegenbewijsregeling.

Het kabinet onderschrijft de wens voor een heffing in box 3 die zo goed mogelijk aansluit bij het werkelijk rendement. Daarom heeft het kabinet in het coalitieakkoord afgesproken om een nieuw stelsel in te voeren in box 3. Het wetsontwerp hiervoor is inmiddels voor internetconsultatie aangeboden. Daarnaast heeft het kabinet dit jaar enkele verfijningen voorgesteld voor de huidige bepalingen van box 3 tot aan de invoering van het nieuwe stelsel. Ook de mogelijkheid van een tegenbewijsregeling is onderzocht en overwogen. Zoals in deze brief weergegeven kent een tegenbewijsregeling echter significante nadelen, waardoor het kabinet heeft besloten om hier geen wetsvoorstellen voor te doen.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 november 2023
Rolnummer
2023-0000251737
NLF-nummer
NLF 2023/2583
Aflevering
16 november 2023
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.2,bwbr0011353&artikel=5.3,bwbr0011353&artikel=5.3

Naar de bovenkant van de pagina