Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) handelt in gasolie die is voorzien van herkenningsmiddelen, ook wel bekend onder de naam rode diesel. Zij beschikt over tankwagens waarmee de gasolie rechtstreeks wordt afgeleverd aan boord van zee- en binnenvaartschepen. X heeft geen vergunning accijnsgoederenplaats.

Volgens de Inspecteur heeft X ten onrechte verzocht om teruggaaf van accijns en voorraadheffing ter zake van leveringen waarbij uit de bunkerverklaring volgt dat is geleverd aan schepen buiten Nederland. Aan X is daarom over 2013 een naheffingsaanslag accijns van minerale oliën van € 306.394,71 en een naheffingsaanslag voorraadheffing van € 5.486,49 opgelegd.

In geschil is of X recht heeft op teruggaaf van accijns en voorraadheffing voor de leveringen in België.

Dat is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet het geval. De in artikel 66 Wet Accijns voorziene vrijstelling kan niet worden toegepast op de uitslag tot verbruik van minerale oliën die X in België voor commerciële doeleinden voorhanden had om ze daar te leveren, omdat de daarmee verband houdende accijns niet in Nederland, maar in België wordt geheven. Aangezien de vrijstelling van artikel 66, lid 1, onderdeel a, Wet Accijns niet van toepassing is, heeft de Inspecteur de toepassing van de teruggaafregeling van artikel 70, lid 1, Wet Accijns terecht geweigerd. X heeft ook geen recht op teruggaafregeling van artikel 71, lid 1, onderdeel e, Wet Accijns. Voorts leidt het evenredigheidsbeginsel er niet niet toe dat heffing van accijns in dit geval achterwege diende te blijven. De naheffingsaanslag is – na ambtshalve vermindering – tot het juiste bedrag opgelegd.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2013
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
4 augustus 2022
Rolnummer
19/3924
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:4431
NLF-nummer
NLF 2022/1873
Aflevering
22 september 2022
bwbr0005251&artikel=66&lid=1,bwbr0005251&artikel=66&lid=1,bwbr0005251&artikel=70&lid=1,bwbr0005251&artikel=70&lid=1,bwbr0005251&artikel=71&lid=1,bwbr0005251&artikel=71&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina