Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In de kabinetsreactie op het evaluatieonderzoek van de Wet elektronische registratie notariële akten van 15 december 2020 heeft de staatssecretaris aangekondigd te onderzoeken of de twee in de Registratiewet 1970 aan de Belastingdienst opgedragen niet-fiscale taken nog passend zijn bij het takenpakket van de Belastingdienst. Dit betreft de registratie van onderhandse akten en het toezicht op de registratie van notariële akten.

Het onderzoek naar de vragen rondom de tweede taak zal binnenkort worden afgerond en daarover wordt de Tweede Kamer dan geïnformeerd.

Wat betreft de eerstgenoemde taak is duidelijk geworden dat dit een niet-fiscale taak is. Daarop zijn gesprekken gevoerd met de Kamer van Koophandel en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) om de mogelijkheid te verkennen om de registratie bij één van die organisaties onder te brengen. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de staatssecretaris onderzoek laten doen naar het digitaliseren en overdragen van de registratie onderhandse akten aan deze organisaties. Het onderzoeksrapport van Berenschot en VKA is aan de Kamer aangeboden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 maart 2024
Rolnummer
2024-0000205026
NLF-nummer
NLF 2024/0786
Aflevering
26 maart 2024
bwbr0002739&artikel=1,bwbr0002739&artikel=1

Naar de bovenkant van de pagina