Direct naar content gaan

Samenvatting

Tom Noë en Sanne Joosten besteedden eerder al aandacht aan de Nederlandse uitleg van de main benefit test. In deze bijdrage gaat Martijn Weijers in op de uitleg die het Verenigd Koninkrijk voorstond. Het belang van deze rechtsvergelijking volgt reeds uit de omstandigheid dat in de Nederlandse Leidraad naar de uitleg door het Verenigd Koninkrijk wordt verwezen. De auteur formuleert onder andere een toetsingskader en zet dat af tegen het toetsingskader van Noë en Joosten.


Deze bijdrage is een referentie-artikel op ‘Handvatten bij de Nederlandse implementatie van de main benefit test in DAC6’ van Tom Noë en Sanne Joosten in NLF-W 2021/12. Onderaan dit artikel leest u een korte laatste reactie van Tom Noë en Sanne Joosten.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Mij is gevraagd een referentieartikel te schrijven bij de bijdrage van Tom Noë en Sanne Joosten over de main benefit test (hierna: MBT) in NLF-W 2021/12. In die bijdrage geven de auteurs een overzicht van de relevante passages uit de Nederlandse wetsgeschiedenis en Leidraad, formuleren zij op basis daarvan een toetsingskader, en vullen zij dat aan de hand van concrete voorbeelden in. In deze bijdrage zal ik een andere invalshoek kiezen, te weten een rechtsvergelijking met het Verenigd Koninkrijk. Reden daarvoor is dat een passage uit een consultatiedocument van het Verenigd Koninkrijk in de Nederlandse Leidraad als ‘richtsnoer’ wordt aangeduid, zonder dat duidelijk wordt gemaakt wat precies de betekenis is van de aangehaalde passage voor de Nederlandse uitleg van de MBT. In paragraaf 2 zal ik de betreffende passage daarom in context plaatsen. Ook zal ik de Engelse totstandkomingsgeschiedenis en het beleid ten aanzien van de overige elementen van de MBT bespreken. In paragraaf 3 zal ik op basis daarvan een praktisch toetsingskader formuleren en dat afzetten tegen het toetsingskader van Noë en Joosten. Deze bijdrage wordt in paragraaf 4 afgesloten met een conclusie.

2. De MBT in het Verenigd Koninkrijk

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Wetsartikelen
Auteur(s)
mr. M.B. Weijers
PNW/Universiteit van Amsterdam
NLF-nummer
NLF-W 2021/19
Judoreg
NFB4313
Publicatiedatum
6 mei 2021
bwbr0003954&artikel=2d,bwbr0003954&artikel=10h

Naar de bovenkant van de pagina