Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In artikel 220e PW is het bij het in werking treden van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) geïntroduceerde overgangsrecht opgenomen voor op 30 juni 2023 bestaande pensioenregelingen op basis van progressieve premies. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) krijgt regelmatig vragen over de werking en uitleg van artikel 220e PW. Het CAP kan deze vragen echter niet beantwoorden omdat de werking en uitleg van bepalingen van de PW niet tot het werkgebied van het CAP behoort. Waar er in de fiscale wet- en regelgeving wordt verwezen naar bepalingen van de PW, volgt de Belastingdienst de visie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en/of De Nederlandsche Bank (DNB).

Vragen met betrekking tot bepalingen van de PW moeten dan ook worden voorgelegd aan SZW en/of DNB. Zoals is aangegeven op de contactpagina van het informatieplatform Werken aan ons pensioen kunnen pensioenprofessionals vragen over de transitie naar het regime van de Wtp voorleggen aan SZW door een mail te sturen naar werkenaanonspensioen@minszw.nl. Op werkenaanonspensioen.nl worden ook veel gestelde vragen en antwoorden over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel bij pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s gepubliceerd.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Pensioen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
18 april 2024
NLF-nummer
NLF 2024/0989
Aflevering
23 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina