Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Wet vrachtwagenheffing voert een kilometerheffing in voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken. Door de omzetting van de vaste belasting (motorrijtuigenbelasting en Eurovignet) naar een variabele kilometerheffing, betalen binnenlandse en buitenlandse houders van vrachtwagens voor het gebruik van de weg.

Met deze wet wordt voor vrachtwagens de motorrijtuigenbelasting (MRB) verlaagd en het Eurovignet afgeschaft. Ook bevat het voorstel een regeling waarmee de inkomsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor een meerjarenprogramma voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.

Het eerste deel van deze wet is op 23 december 2022 in werking getreden.

Artikel 7, 8, lid 2 t/m 6, artikel 9, lid 1, 4 en 5, en artikel 11, 12 en 21 t/m 24 van de wet treden in werking met ingang van 1 juli 2024 (Stb. 2024, 191).

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
1 juli 2024 e.v.
Instantie
IenM
Datum instantie
25 juni 2024
Rolnummer
IENW/BSK-2024/165841
NLF-nummer
NLF 2024/1606
Aflevering
2 juli 2024

Naar de bovenkant van de pagina