Direct naar content gaan

Samenvatting

De erven van A (belanghebbenden) hebben op 27 september 2018 bezwaar gemaakt tegen de aan hen opgelegde aanslag IB/PVV 2014, die betrekking heeft op erflaatster. Verder hebben zij op 31 december 2021 verzoeken gedaan om ambtshalve vermindering van de aan hen opgelegde aanslagen IB/PVV 2016.

Op verzoek van de Inspecteur hebben de erven op 23 juni 2022 nadere bewijsstukken ingediend. Zij hebben daarbij vermeld dat de stukken betrekking hebben op een bezwaar.

De Inspecteur heeft deze stukken aangemerkt als een tweede bezwaarschrift tegen de aanslag 2014 en dat bezwaar bij uitspraak op bezwaar van 15 juli 2022 niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding.

De erven hebben tegen de uitspraak op bezwaar bij brief van 26 augustus 2022 beroep ingesteld.

Rechtbank Den Haag heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Het daartegen gedane verzet heeft de Rechtbank ongegrond verklaard. Zij heeft daarbij vastgesteld dat de Inspecteur inzake de aanslag 2014 een tweede uitspraak op bezwaar heeft gedaan en nog niet heeft beslist op de verzoeken om ambtshalve vermindering van de aanslagen 2016. De Rechtbank heeft om die reden geen aanleiding gezien om het beroep te beschouwen als een beroep tegen het uitblijven van een beslissing op die verzoeken.

De erven hebben cassatieberoep ingesteld en de Hoge Raad verklaart dat gegrond.

Zonder nadere motivering, die ontbreekt, is niet begrijpelijk dat de Rechtbank in verzet heeft geoordeeld dat zij geen aanleiding ziet het beroep mede te beschouwen als een beroep tegen het uitblijven van een beslissing op de verzoeken om ambtshalve vermindering van de aanslagen 2016.

De zaak is verwezen naar Rechtbank Noord-Holland.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
26 april 2024
Rolnummer
23/03687
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:668
Auteur(s)
dr. H.M. Roose
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/1075
Aflevering
7 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6374
bwbr0005537&artikel=6:12,bwbr0005537&artikel=6:12

Naar de bovenkant van de pagina