Direct naar content gaan

Samenvatting

Aan X (belanghebbende) is voor haar werkzaamheden voor bedrijf 1 de 30%-bewijsregel (hierna ook: bewijsregel) toegekend voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 augustus 2020.

Voor haar werkzaamheden bij bedrijf 2 is bij beschikking van 16 januari 2019 de bewijsregel toegekend voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 mei 2019. X heeft tegen deze beschikking geen bezwaar gemaakt.

Met ingang van 1 juli 2019 is X in dienst getreden bij bedrijf 3. Voor haar dienstbetrekking met dit bedrijf heeft X op 16 augustus 2019 om toepassing van de bewijsregel verzocht. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen, omdat geen looptijd voor toepassing van de bewijsregel meer resteert.

X heeft beroep ingesteld en Rechtbank Den Haag verklaart dat gegrond.

De beschikking met einddatum 31 mei 2019 heeft in casu formele rechtskracht gekregen. Bij de afwijzing van de aanvraag van 16 augustus 2019 is echter van een evident onjuiste einddatum van de looptijd van de bewijsregel uitgegaan. Indien van de juiste gegevens wordt uitgegaan, is de einddatum van de looptijd 31 augustus 2020. In een dergelijk geval van een voor beide partijen evidente onjuistheid staat de formele rechtskracht van de beschikking van 16 januari 2019 niet in de weg aan het afgeven van een nieuwe beschikking met de juiste einddatum, te weten 31 augustus 2020.

De 30%-bewijsregel voor het dienstverband bij bedrijf 3 dient van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2020 te worden toegepast.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
1 juli 2018 t/m 31 mei 2019
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum instantie
5 juni 2023
Rolnummer
20/5816
ECLI
ECLI:NL:RBDHA:2023:17391
NLF-nummer
NLF 2023/2643
Aflevering
23 november 2023
bwbr0002471&artikel=31a&lid=8,bwbr0002489&artikel=10ed,bwbr0002489&artikel=10ei,bwbr0002489&artikel=10ed,bwbr0002489&artikel=10ei

Naar de bovenkant van de pagina