Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De WOZ-waarde van de twee-onder-een-kapwoning van X (belanghebbende) is per waardepeildatum 1 januari 2020 vastgesteld op € 270.000. In het taxatierapport ter onderbouwing van de waarde zijn drie referentieobjecten opgenomen.

X stelt dat de Heffingsambtenaar in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld doordat hij ten aanzien van zeven (nagenoeg) identieke panden, de WOZ-waarde veel lager heeft vastgesteld. Deze panden zijn in het kader van hetzelfde bouwproject gebouwd in 1963.

Op het eerste gezicht, waarbij Hof Den Bosch kennis heeft genomen van de beelden van Streetview in Google Maps, lijkt inderdaad sprake te zijn van nagenoeg identieke panden. Het ligt dan op de weg van de Heffingsambtenaar om gemotiveerd aan te geven dat deze panden niet nagenoeg identiek zijn. Hij is hierin niet geslaagd.

Uiteraard zijn er wel bepaalde verschillen, maar volgens het Hof gaat het om onderling verwaarloosbare verschillen zodat van nagenoeg identieke objecten sprake is.

Door ten aanzien van zeven andere nagenoeg identieke panden in dezelfde straat uit te gaan van veel lagere WOZ-waardes, heeft de Heffingsambtenaar het gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) geschonden. Het Hof stelt de WOZ-waarde van de woning vast op de door X verdedigde waarde van € 200.000.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
1 mei 2024
Rolnummer
22/1387
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1529
NLF-nummer
NLF 2024/1338
Aflevering
4 juni 2024
bwbr0007119&artikel=17,bwbr0007119&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina