Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De minister van Buitenlandse zaken heeft het het op 20 november 2023 te San Marino tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek San Marino ter stilzwijgende goedkeuring aan het parlement voorgelegd. De goedkeuring wordt alleen voor Curaçao gevraagd.

Het verdrag bevat regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen en het vermogen van inwoners van één of van beide verdragsluitende staten. Daarnaast is in het verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, een juridische basis opgenomen voor onderling overleg, voor uitwisseling van gegevens en voor bijstand bij de invordering van belastingschulden. Het verdrag sluit aan bij het streven naar een uitbreiding van het belastingverdragennetwerk van Curaçao om een duurzame economische ontwikkeling te bevorderen.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
7 mei 2024
Rolnummer
36 553 (R2195)
NLF-nummer
NLF 2024/1222
Aflevering
21 mei 2024

Naar de bovenkant van de pagina