Direct naar content gaan

Samenvatting

X en Y zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. X is enig aandeelhouder van X bv en Y is enig aandeelhouder van Y bv.

X bv wordt in 2021 ontbonden. Ook de vereffening wordt in 2021 voltooid. X heeft hierdoor niet langer een aanmerkelijk belang in X bv. Het negatieve vervreemdingsvoordeel dat hieruit volgt, wordt op grond van artikel 2.17 Wet IB 2001 in 2021 geheel toegerekend aan X en leidt tot een (nog niet verrekend) verlies uit aanmerkelijk belang.

In 2022 gaan X en Y scheiden. Zij kiezen op grond van artikel 2.17, lid 7, Wet IB 2001 dat jaar voor voljaarspartnerschap.

In 2023 zijn X en Y geen fiscaal partners meer. Y is in dat jaar nog steeds enig aandeelhouder van Y bv.

Vraag

Kan X zijn nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang van 2021 in 2023 omzetten in een belastingkorting?

Antwoord

Nee, X kan zijn nog niet verrekend verlies uit aanmerkelijk belang van 2021 op zijn vroegst in 2024 omzetten in een belastingkorting, omdat X in 2022 nog een partner had met een aanmerkelijk belang.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2021 t/m 2023
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
4 april 2024
Rolnummer
KG:003:2024:5
NLF-nummer
NLF 2024/0860
Aflevering
9 april 2024
bwbr0011353&artikel=2.17,bwbr0011353&artikel=2.17,bwbr0011353&artikel=4.53,bwbr0011353&artikel=4.53

Naar de bovenkant van de pagina