Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Kunnen we solide, breed gedragen belastingbeginselen vinden waarmee we het belastingstelsel een stevig fundament kunnen geven? Dat is best lastig volgens Charlie Bruijsten. De fiscale basisbeginselen zijn afhankelijk van economische, sociale en politieke ideeën die leven in de samenleving. En die zijn zeer waarschijnlijk niet uniform. Als we al tot overeenstemming zouden komen over de belastingbeginselen die aan het belastingstelsel ten grondslag zouden moeten liggen, dan geldt die overeenstemming bovendien ‘hier’ en ‘nu’. In een sterk geglobaliseerde wereld moet echter ook rekening worden gehouden met ideeën over belastinggrondslagen van andere landen. Daarnaast is het onvoorspelbaar hoe de samenleving en daarmee de ideeën over belastingen zich zullen ontwikkelen.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Vanuit verschillende kanten worden bedenkingen geuit bij het huidige belastingstelsel. Dat is overigens niet nieuw; kritiek op het belastingstelsel is van alle tijden. Maar er lijkt nu wel erg veel aan de hand te zijn:

 • een vermogensrendementsheffing op forfaitair inkomen uit spaargeld dat (aanzienlijk) hoger ligt dan het daadwerkelijke rendement;
 • zzp’ers die bungelen tussen de kwalificatie als werknemer en ondernemer;
 • een verschil in belastingdruk tussen werknemers, ondernemers zonder bv en ondernemers met bv;
 • multinationals die hybride mismatches gebruiken (misbruiken) om fiscale voordelen te behalen;
 • internetplatforms die tussen de fiscale mazen doorglippen;
 • een coronacrisis waarbij de vraag opkomt wie uiteindelijk voor de kosten op zal draaien;
 • een veelheid aan maatregelen waarvan de effectiviteit niet altijd bekend is;
 • een stelsel dat zo complex is dat de uitvoerbaarheid en het doenvermogen van belastingplichtigen ernstig is de knel zijn geraakt.

En zo is er vast nog wel meer te bedenken.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Overig
NLF-nummer
NLF-W 2021/25
Judoreg
NFB4433
Publicatiedatum
5 juli 2021

Naar de bovenkant van de pagina