Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Met deze brief geeft de staatssecretaris, mede namens de minister van Financiën, vervolg aan het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om de Tweede Kamer voor 1 september 2022 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en de problemen waar ‘toeval-Amerikanen’ mee geconfronteerd worden.

Specifiek gaat de staatssecretaris in op de inspanningen voor het verkrijgen van meer duidelijkheid van de Verenigde Staten (VS) over de rapportageverplichting voor banken en op de afspraak met de banken om tot 1 september 2022 geen rekeningen te sluiten van ‘toeval-Amerikanen’. Omdat de kans groot is dat de VS vóór 1 september niet met meer duidelijkheid komen, is op ambtelijk niveau met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) besproken welke mogelijkheden er bij de banken zijn voor ‘toeval-Amerikanen’ zonder US TIN (Amerikaans Burgerservicenummer) of CLN (Certificate of Loss of Nationality).

De NVB heeft onder andere aangegeven dat bestaande klanten met een tegoed op de betaal- en spaarrekening van omgerekend minder dan $50.000 hun rekening na 1 september 2022 behouden bij het enkel ontbreken van een US TIN of CLN. Rekeninghouders met meer dan $50.000 op hun rekening die in de aanvraagprocedure zitten maar hun US TIN of CLN nog niet hebben ontvangen, kunnen ook na 1 september 2022 gebruik blijven maken van hun bankrekening als zij dit kunnen aantonen bij hun bank. Volgens de NVB kunnen banken in de gevallen waarin personen niet aan kunnen tonen dat zij in de aanvraagprocedure zitten voor een TIN of CLN besluiten de procedure te starten om de rekening te sluiten.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 augustus 2022
Rolnummer
2022-0000208941
NLF-nummer
NLF 2022/1714
Aflevering
1 september 2022

Naar de bovenkant van de pagina