Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft het goedkeuringswetsvoorstel voor het belastingverdrag tussen Curaçao en Malta op 11 juni 2024 aangenomen.

Dit verdrag regelt afspraken tussen Nederland ten behoeve van Curaçao en Malta om te voorkomen dat burgers dubbel belasting moeten betalen over hun inkomen. Het verdrag geeft regels over welk land belasting mag heffen en zorgt er ook voor dat informatie over belastingen wordt uitgewisseld tussen de landen. Het doel van het verdrag is om economische samenwerking te bevorderen tussen Curaçao en Malta en het verdragennetwerk uit te breiden. Dit helpt bij het wegnemen van obstakels voor samenwerking en het stimuleert duurzame economische ontwikkeling.

De Kamer heeft ook een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om de eerste periodieke OESO peer review na inwerkingtreding van dit verdrag naar de Kamer te sturen, voorzien van een toelichtende brief van de regering die in samenspraak met de regering van Curaçao is opgesteld.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
11 juni 2024
Rolnummer
36 351
NLF-nummer
NLF 2024/1452
Aflevering
18 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina