Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

X (belanghebbende) is van 15 augustus 1979 tot 1 juli 2006 werkzaam geweest bij de NATO. Hij ontvangt sinds 1 juli 2006 een ouderdomspensioen van de NATO. Ook ontvangt hij een household allowance en een tax adjustment.

In geschil zijn de aan X opgelegde aanslagen IB/PVV voor de jaren 2006 tot en met 2018.

Partijen zijn het erover eens dat de opgebouwde pensioenaanspraken en de daaruit voortvloeiende uitkeringen tijdsevenredig moeten worden toegerekend aan de navolgende drie opbouwperioden:

 • deel 1: van 15 augustus 1979 tot en met 31 december 1994, zijnde 185/325ste deel;
 • deel 2: van 1 januari 1995 tot en met 31 december 2000, zijnde 72/325ste deel;
 • deel 3: van 1 januari 2001 tot en met 30 juni 2006, zijnde 68/325ste deel.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de pensioenregeling tot en met 1994 niet voldoet aan de eisen gesteld in de Wet LB 1964, en derhalve kort gezegd kwalificeert als een ‘onzuivere’ pensioenregeling. Voor dat geval is tussen partijen niet in geschil dat deel 1 van de pensioenuitkeringen (exclusief tax adjustment en allowance) niet is belast in box 1 en ook niet in box 3.

Deel 2 en deel 3 van de pensioenaanspraken zijn op basis van het Besluit pensioenen Internationale Organisaties (besluit van 19 augustus 2022, 2022-206968, NLF 2022/1683) voor twee derde deel belast in box 1 en moeten voor een derde deel als bezitting in box 3 worden aangegeven. Er bestaat geen aanleiding om het box 3-inkomen op basis van het Kerst-arrest (verder) te verminderen.

Voor de jaren 2017 en 2018 zorgt de wijziging van de rendementsgrondslag voor een verlaging van de belasting in box 3. De Rechtbank oordeelt verder dat de allowances en tax adjustment volledig zijn belast in box 1.

Voorts wordt de heffings- en belastingrente verminderd wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2006-2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
4 april 2024
Rolnummer
23/2168; 23/2169; 23/2170; 23/2171; 23/2172; 23/2173; 23/2174; 23/2175; 23/2176; 23/2177; 23/2178; 23/2179; 23/2180
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2211
NLF-nummer
NLF 2024/0910
Aflevering
16 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina