Direct naar content gaan
}

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2021, 42306) is een actualisatie van het besluit van 28 juni 2021, 2021-117469 (Stcrt. 2021, 33905, NLF 2021/1361). Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege (dreigende) betalingsproblemen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus en de daardoor ontstane aflossingsachterstand op een andere wijze dan waarin wettelijk is voorzien wordt ingehaald. Daarnaast wordt in dit besluit toegelicht op welk moment de tijdens de betaalpauze verschuldigde rente aftrekbaar is. Dit besluit geldt onder voorwaarden ook voor al vóór 8 mei 2020 overeengekomen betaalpauzes in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Ten opzichte van het vorige besluit is de periode verlengd waarbinnen de belastingplichtige en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht. Met deze aanpassingen is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 30 september 2021. Het besluit van 28 juni 2021, 2021-117469 is ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
30 september 2021 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 september 2021
Rolnummer
2021-20581
NLF-nummer
NLF 2021/1886
Aflevering
7 oktober 2021
bwbr0011353&artikel=3.147,bwbr0011353&artikel=3.119a,bwbr0011353&artikel=3.119e&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.119a

Naar de bovenkant van de pagina