Direct naar content gaan

Samenvatting

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2020, 68989) geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook geeft hij een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en op de mogelijkheid tot termijnverlenging inzake de herinvesteringsreserve en verwijst hij naar een apart besluit waarin hij regelt dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie
 • Uitstel van betaling van belastingschulden
 • Mededelingsplicht bodemrecht
 • Verklaring betaalgedrag
 • Melding betalingsonmacht
 • G-rekening
 • Betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld
 • Betalingsverzuimboetes
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen
 • Gebruikelijk loon
 • Werkkostenregeling
 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer
 • Urencriterium
 • Fiscale coronareserve
 • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten mkb
 • ContinuĂŻteitsbijdragen zorglichamen
 • Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijflichamen
 • Btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel
 • Btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en ‑apparatuur
 • Btw-tarief bij online diensten door sportscholen
 • Btw-tarief bij levering van mondkapjes
 • Btw-tarief bij levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits
 • Heffing over Duitse netto-uitkeringen
 • Reisaftrek in de inkomstenbelasting
 • Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
 • Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op artikel 62 tot en met 64 AWR. De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 29 september 2020, 2020-19833 (Stcrt. 2020, 50987) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 november 2020, 2020-23597 (Stcrt. 2020, 58748)).

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2020 en werkt terug tot en met 12 maart 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
12 maart 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 december 2020
Rolnummer
2020-247116
NLF-nummer
NLF 2021/0026
Aflevering
7 januari 2021
bwbr0002320&artikel=62,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=64,bwbr0002629,bwbr0002672&artikel=14c&lid=6,bwbr0011353&artikel=3.152&lid=5,bwbr0011353&artikel=3.65&lid=4,bwbr0011353&artikel=3.65&lid=5,bwbr0011353&artikel=3.78a&lid=3,bwbr0002320&artikel=62,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=64

Naar de bovenkant van de pagina