Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over het BNC-fiche Richtlijnvoorstel Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen beantwoord. De vragen zien voornamelijk op de uitvoerbaarheid en lastenverlichting voor het mkb.

Het richtlijnvoorstel heeft tot doel om fiscale barrières voor het mkb om in een andere lidstaat te ondernemen, weg te nemen. Een mkb-onderneming die in een andere lidstaat activiteiten wil ontplooien, wordt momenteel geconfronteerd met een nieuw, onbekend belastingsysteem en moet kosten maken om aan de fiscale verplichtingen te voldoen. Volgens de Commissie drukken deze kosten, verhoudingsgewijs, veel zwaarder op een mkb-onderneming dan op een grote onderneming. Hierdoor is het voor kleinere ondernemingen minder aantrekkelijk om in een andere lidstaat activiteiten te ontplooien.

De Commissie wil met dit richtlijnvoorstel deze barrières wegnemen door mkb-ondernemingen die grensoverschrijdend ondernemen toe te staan om, in bepaalde gevallen, gebruik te maken van één vennootschapsbelastingstelsel, dit is de keuze voor het zogenoemde head office taxation (het hoofdhuisregime).

Het kabinet steunt de doelen van de Commissie voor wat betreft het wegnemen van barrières om in andere lidstaten te ondernemen en het verminderen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het kabinet onderschrijft het doel om op dit punt specifiek voor het mkb actie te ondernemen. Het kabinet verwacht echter niet dat de voordelen van het voorstel opwegen tegen de nadelen. Hierbij heeft het kabinet twijfels over de (grootte van de) geschetste voordelen. Het kabinet zal tijdens de onderhandelingen benoemen dat zij het streven naar vermindering van de administratieve lasten steunt, maar zal ook zijn zorgen en twijfels onder de aandacht brengen.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
25 maart 2024
Rolnummer
2024-0000207795
NLF-nummer
NLF 2024/0830
Aflevering
2 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina