Direct naar content gaan

Samenvatting

Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 gelden er wijzigingen ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, lid 8, Wet LB 1964) en per 1 januari 2025: de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht (artikel 2.6 Wet IB 2001).

Bij de genoemde wijzigingen behoren overgangsregelingen. Deze zijn opgenomen in artikel XIII Belastingplan 2023 (aftopping) en artikel XXXVIIA (versobering) en artikel XIIA (afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht) Belastingplan 2024.

Om in aanmerking te komen voor de verschillende overgangsregelingen is relevant dat in een bepaalde periode een vergoeding is genoten waarop artikel 31a Wet LB 1964 van toepassing was.

De teksten van de verschillende regelingen zijn niet volledig gelijkluidend.

Vragen
 1. Wat wordt verstaan onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, lid 8, Wet LB 1964 van toepassing was’?
 2. In welke periode dient de betreffende vergoeding te zijn genoten om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling ten aanzien van:
  a. de aftopping van de 30%-regeling;
  b. de versobering van de 30%-regeling;
  c. de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht.
Antwoorden
 1. Onder het ‘genieten van een vergoeding waarop artikel 31a, lid 8, Wet LB 1964 van toepassing was’ wordt in het kader van de overgangsregelingen verstaan: het toepassen van de 30%-regeling.
 2. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregelingen dient de 30%-regeling te zijn toegepast:
  a. bij de aftopping: in het loontijdvak dat eindigde op 31 december 2022;
  b. bij de versobering: uiterlijk in het loontijdvak dat eindigde op 31 december 2023;
  c. bij de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht: in het loontijdvak dat eindigde op 31 december 2023.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
17 april 2024
Rolnummer
KG:041:2024:11
NLF-nummer
NLF 2024/0987
Aflevering
23 april 2024
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0011353&artikel=2.6,bwbr0011353&artikel=2.6

Naar de bovenkant van de pagina