Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De activiteiten van X (bv; belanghebbende) bestaan uit – onder andere – het exploiteren van een tankinfrastructuur voor bulkvloeistoffen. Zij beschikt met ingang van 1 juli 2015 over een vergunning actieve veredeling. In deze vergunning is bepaald dat de aanzuiveringsafrekening binnen 30 dagen na afloop van de aanzuiveringstermijn dient te worden ingediend bij het controlekantoor. X heeft voor de goederen die zij in het derde en vierde kwartaal van het jaar 2015 onder de regeling actieve veredeling heeft geplaatst, niet aan deze verplichting voldaan. Achteraf, bij brief van 8 augustus 2016, heeft X verzocht om verlenging van de termijn voor het indienen van de aanzuiveringsafrekening. Het houdt partijen verdeeld of de Inspecteur dit verzoek terecht heeft afgewezen.

Hof Amsterdam dient in casu te beoordelen of sprake is van een ‘uitzonderlijk geval’, dat verlenging van de termijn rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om oorzaken die (grotendeels) buiten de invloedssfeer van X liggen en in redelijkheid niet voor haar risico komen (bijvoorbeeld brand of systeemuitval door ransomware). Dat X geen ervaring had met haar nieuwe vergunning voor actieve veredeling en dat haar softwaresysteem niet in staat bleek om een correcte aanzuiveringsafrekening te genereren, zijn omstandigheden die volledig in de invloedssfeer van X liggen en ten volle voor haar risico komen. Er is geen sprake van een ’uitzonderlijk geval’. De Inspecteur heeft de gevraagde verlenging van de termijn terecht en op goede gronden geweigerd.

Het hoger beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
3e en 4e kwartaal 2015
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
6 oktober 2022
Rolnummer
21/00178
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:3244
NLF-nummer
NLF 2022/2367
Aflevering
1 december 2022

Naar de bovenkant van de pagina