Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de jaarrapportage 2023 van de Belastingdienst aan de Tweede Kamer aangeboden. De jaarrapportage biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen en ambities die zijn vastgelegd in het jaarplan 2023 van de Belastingdienst. Naast de jaarrapportage heeft de staatssecretaris ook het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de jaarrapportage, het ‘In Control Statement’ van de Belastingdienst over 2023 en het jaarverslag over rulings met een internationaal karakter aan de Tweede Kamer aangeboden.

De staatssecretaris geeft aan dat het in het belang van de Belastingdienst en de Rijksoverheid in bredere zin is om zo open mogelijk te spreken over de uitvoering van fiscale wet- en regelgeving. Daarbij moet de aandacht zowel gericht zijn op de kansen op verbetering die de Belastingdienst benut of nog kan aangrijpen, als op de problemen waar de dienst op stuit in de dienstverlening aan burgers en bedrijven en in het wendbaar en toekomstbestendig maken van de uitvoeringsorganisatie.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2023
Instantie
MvF
Datum instantie
29 mei 2024
Rolnummer
2024-0000286232
NLF-nummer
NLF 2024/1350
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina