Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

In het onderhavige geding is de vraag aan de orde of de Duitse belastingdienst terecht een verzoek van de bosbouwer Schutte (hierna: X) om kwijtschelding van btw-naheffingen plus rente om redenen van billijkheid heeft afgewezen.

X kocht hout in bij Duitse toeleveranciers, die hem daarvoor 19% btw in rekening brachten. X verkocht het hout aan zijn klanten tegen het lage btw-tarief van 7%. Hij deed zijn btw-aangiften tegen het 7%-tarief verminderd met de btw die hij aan de toeleveranciers had betaald. In een later stadium heeft de Duitse belastingrechter uitgemaakt dat de toeleveranciers eveneens het lage btw-tarief aan X in rekening hadden moeten brengen. Aangezien X in zijn btw-aangiften te veel voorbelasting had afgetrokken, werd dit middels naheffingsaanslagen bij hem gecorrigeerd.

X heeft vervolgens zijn toeleveranciers verzocht om de betreffende aankoopfacturen te corrigeren en het verschil aan hem uit te betalen. Alle toeleveranciers beriepen zich tegen het verzoek om correctie van de facturen en terugbetaling van het verschil op het civielrechtelijke verweer van verjaring. Daarop heeft X de belastingdienst verzocht om de nageheven btw (inclusief rente) billijkheidshalve kwijt te schelden.

Het Finanzgericht Münster (Duitsland) heeft over deze zaak aan het HvJ de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Gebieden de bepalingen van de Btw-richtlijn – in het bijzonder het beginsel van fiscale neutraliteit en het doeltreffendheidsbeginsel – in de omstandigheden van het hoofdgeding, dat aan X een rechtstreeks recht op teruggaaf van de door hem aan zijn toeleveranciers te veel betaalde btw, met inbegrip van rente, jegens de belastingdienst toekomt, zelfs wanneer de mogelijkheid bestaat dat de belastingdienst op een later tijdstip nog vanwege een correctie van de facturen door de toeleveranciers wordt aangesproken en dan – mogelijkerwijs – geen verhaal meer kan halen bij verzoeker, zodat het gevaar bestaat dat de belastingdienst dezelfde btw tweemaal moet teruggeven?

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2011 t/m 2013
Instantie
HvJ
Datum instantie
15 augustus 2022
Rolnummer
C-453/22
NLF-nummer
NLF 2022/2387
Aflevering
8 december 2022
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina