Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten sluit op 2 augustus om 17.00 uur. Tot nu toe hebben ruim 700 starters de tegemoetkoming aangevraagd. Dat is minder dan verwacht werd. RVO heeft via allerlei communicatiekanalen geprobeerd starters te bereiken en hoopt dat dit getal nog zal oplopen. Ook zijn brancheorganisaties opgeroepen om hun startende leden op de hoogte te brengen. Ondernemers die in aanmerking komen voor de regeling kunnen zich nog een kleine twee weken melden bij RVO. De Startersregeling TVL is bestemd voor mkb-ondernemers die hun onderneming zijn gestart midden in de coronaperiode en minder omzet hadden door de coronamaatregelen. Starters kunnen een aanvraag doen voor het mislopen van omzet in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het omzetverlies in het vierde kwartaal 2021 moet minimaal 20% zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. De omzetverliesdrempel voor het eerste kwartaal 2022 moet minimaal 30% zijn ten opzichte van het derde kwartaal 2021 of, voor ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 met hun ondernemingen startten, ten opzichte van de eerste drie volledige maanden ná de maand van inschrijving.

De Startersregeling TVL is belast

In tegenstelling tot de andere TVL-regelingen, zijn de tegemoetkomingen uit de Startersregeling belast. De mkb-ondernemer betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de ontvangen tegemoetkoming. Dat komt omdat deze Startersregeling niet onder het Tijdelijk Steunkader van de Europese Commissie valt. Dit steunkader liep op 30 juni 2022 af. De Startersregeling is een aparte regeling in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarom kan deze steun ook na 30 juni gegeven worden.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 oktober 2021 t/m 31 maart 2022
Instantie
EZ
Datum instantie
21 juli 2022
NLF-nummer
NLF 2022/1484
Aflevering
28 juli 2022

Naar de bovenkant van de pagina