Direct naar content gaan
}

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 90.000 per drie maanden.

De TVL-regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De TVL is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat op 28 augustus 2020 is gepresenteerd. Aanvragen voor de huidige TVL en na 1 oktober de verlengde TVL-regeling gaan via de website rvo.nl/tvl.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 oktober 2020 - 30 juni 2021
Instantie
EZ
Datum instantie
28 augustus 2020
NLF-nummer
NLF 2020/1936
Aflevering
3 september 2020

Naar de bovenkant van de pagina