Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe Europese richtlijn in werking getreden. Deze richtlijn, DAC7 (Directive on Administrative Cooperation, zevende wijziging), verplicht digitale platformen om (fiscale) informatie over hun gebruikers te verstrekken aan de Belastingdienst, en de uitwisseling van deze informatie tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. Met deze brief informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over deze richtlijn. In deze brief wordt eerst ingegaan op de achtergrond en het doel van de richtlijn. Vervolgens worden de gevolgen voor digitale platformen besproken, zoals rapportageverplichtingen en informatiedeling. Tot slot worden gevolgen voor gebruikers van de platformen besproken.

Met deze brief heeft de staatssecretaris de Kamer geïnformeerd over de achtergrond en het doel van DAC7. Ook omdat er in de afgelopen periode vanuit de Kamer, de media en burgers regelmatig vragen zijn gekomen over DAC7 en de gevolgen van de richtlijn voor belastingplichtigen. De staatssecretaris informeert de Kamer daarom graag nader in een volgende stand-van-zakenbrief over de ontwikkelingen met betrekking tot de invoering van DAC7.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 april 2024
Rolnummer
2024-0000230394
NLF-nummer
NLF 2024/1060
Aflevering
30 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina