Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Bedrijven die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vijfde periode tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kunnen vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 bij UWV een aanvraag indienen. De tegemoetkoming gaat over de periode april tot en met juni 2021.


Voor de vijfde aanvraagperiode geldt: • Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd als over drie aaneengesloten maanden gemiddeld sprake is van een omzetverlies van minimaal 20%.

 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020.

 • De tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden.

 • Is een tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden van de vierde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.

 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.

 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

 • Als een werknemer wordt ontslagen of een aflopend contract heeft, dan geldt een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.

 • Als een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag, dan geldt een meldingsplicht via UWV Telefoon NOW.

 • Een tegemoetkoming mag altijd worden aangevraagd, ook als een aanvraag is gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 april t/m 30 juni 2021
Instantie
UWV
Datum instantie
3 mei 2021
NLF-nummer
NLF 2021/0978
Aflevering
6 mei 2021

X