Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Bedrijven die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vijfde periode tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), kunnen vanaf 6 mei tot en met 30 juni 2021 bij UWV een aanvraag indienen. De tegemoetkoming gaat over de periode april tot en met juni 2021.

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt:

 • Er kan een tegemoetkoming worden aangevraagd als over drie aaneengesloten maanden gemiddeld sprake is van een omzetverlies van minimaal 20%.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van drie maanden.
 • Is een tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de drie maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden van de vierde aanvraagperiode waarover het omzetverlies is berekend.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonderĀ dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als een werknemer wordt ontslagen of een aflopend contract heeft, dan geldt een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als een aanvraag wordt gedaan voor bedrijfseconomisch ontslag, dan geldt een meldingsplicht via UWV Telefoon NOW.
 • Een tegemoetkoming mag altijd worden aangevraagd, ook als een aanvraag is gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 april t/m 30 juni 2021
Instantie
UWV
Datum instantie
3 mei 2021
NLF-nummer
NLF 2021/0978
Aflevering
6 mei 2021

Naar de bovenkant van de pagina