Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 20 december 2011 heeft X (belanghebbende) aan B een bedrag van € 249.900 gefactureerd in verband met de verkoop van drie bussen. In de factuur is een bedrag van € 39.900 aan omzetbelasting begrepen. X heeft de omzetbelasting aangegeven in de aangifte over het tijdvak december 2011. B heeft het bedrag van € 39.900 aan omzetbelasting als voorbelasting in aftrek gebracht. Per 24 september 2013 is B failliet verklaard. Op 24 juni 2019 is het openbaar faillissementsverslag verschenen.

Met dagtekening 30 april 2019 is in verband met de factuur door X een creditnota opgesteld geadresseerd aan B. In de creditnota wordt vermeld dat deze is opgemaakt omdat de voertuigen niet door B zijn afgenomen.

Op 6 mei 2019 heeft X een suppletieaangifte omzetbelasting ingediend met betrekking tot het tijdvak april 2019. X vraagt in de suppletieaangifte een bedrag van € 39.900 aan omzetbelasting terug. De suppletieaangifte is aangemerkt als bezwaar tegen de eigen aangifte over april 2019. Het bezwaar is kennelijk ongegrond verklaard.

In geschil is of X recht heeft op een teruggaaf van omzetbelasting tot het voornoemde bedrag.

Ter zitting van Rechtbank Zeeland-West-Brabant is vastgesteld dat de suppletieaangifte van X dient te worden aangemerkt als een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting als bedoeld in artikel 29 Wet OB 1968. De Rechtbank oordeelt dat het verzoek te laat is gedaan. De Inspecteur had het verzoek van X niet-ontvankelijk moeten verklaren omdat het te laat is ingediend. Op het hoger beroep van X oordeelt Hof Den Bosch dat het verzoek om teruggaaf ter zake van de creditfacturen een verzoek om ambtshalve vermindering is, waartegen geen bezwaar en beroep openstaat. X dient zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
April 2019
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
20 september 2023
Rolnummer
21/01054
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2023:3020
NLF-nummer
NLF 2024/0341
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0002629&artikel=29,bwbr0002629&artikel=29

Naar de bovenkant van de pagina