Direct naar content gaan

Samenvatting

Dit besluit (Stcrt. 2024, 17448) is een actualisering van het besluit van 5 juli 2022, 2022-181729 (NLF 2022/1493, met noot van Soltysik). In dit besluit is verduidelijkt in welke situaties personeel werkzaamheden kan verrichten bij andere ondernemers zonder btw-heffing, naast het geval dat een btw-vrijstelling of een goedkeuring geldt voor het ter beschikking stellen van personeel. Het (tijdelijke) ter beschikking stellen van personeel in het kader van een medische beroepsopleiding is verduidelijkt. De aanwijzingen in het besluit voor het ter beschikking stellen van personeel als nauw samenhangende prestatie binnen de onderwijsvrijstelling zijn verduidelijkt. Daarbij zijn enkele voorbeelden opgenomen van werkzaamheden die niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van vrijgestelde onderwijsprestaties.

Dit besluit is met ingang van 15 juni 2024 in werking getreden. Het besluit van 5 juli 2022 is met ingang van deze datum ingetrokken.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
15 juni 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
2024-13855
NLF-nummer
NLF 2024/1443
Aflevering
18 juni 2024
bwbr0002320&artikel=65,bwbr0002320&artikel=65,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11

Naar de bovenkant van de pagina