Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent
Uit het voorstel van wet:
Artikel XXXV

De Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen wordt als volgt gewijzigd:


A.


In artikel II wordt “1 januari 2021” vervangen door “1 januari 2023”.


B.


In artikel IV wordt “1 januari 2021” vervangen door “1 januari 2023”.


C.


In artikel IVB wordt “1 januari 2021” vervangen door “1 januari 2023”.


Uit de derde nota van wijziging:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:


3

Artikel XXXV, onderdeel C, vervalt.

Update 20 oktober 2020

Nota naar aanleiding van het verslag: p. 84-87

Nu het kabinet zich door de voortzetting van het verlaagde tarief voor openbare laadpalen, in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar en invulling van een nieuwe beter gerichte regeling over twee jaar, een betrouwbare partner toont, wordt zij in mijn beleving onterecht op dit punt bevraagd door de diverse fracties van de Tweede Kamer.

Hoewel inderdaad uit onderzoek blijkt dat de regeling vooral laadpalen bevoordeelt die dit het minst nodig hebben, leidt de voortzetting ervan wel tot de verdere ontwikkeling en uitrol van het netwerk van publieke laadpalen. Het alternatief, het afschaffen van de huidige regeling in afwachting van een meer gerichte (subsidie)maatregel voor publieke laadpalen die wel stimulering nodig hebben, zou deze verdere uitrol van het netwerk van publieke laadpalen de komende twee jaar vertragen. Dit lijkt mij zeer onwenselijk ook mede gezien dit netwerk juist randvoorwaardelijk is voor de transitie naar elektrisch rijden.

Rubriek(en)
Milieu- en energieheffingen
Instantie
MvF
Datum instantie
15 september 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0332
Aflevering
24 september 2020b
Auteur(s)
Martijn Hoffer
Deloitte

X