Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Ziekenhuizen zijn medeaansprakelijk voor verrichtingen van (onder meer) de medisch specialisten die in het ziekenhuis werken (artikel 7:462 BW). Vanwege deze medeaansprakelijkheid sluiten ziekenhuizen een aansprakelijkheidsverzekering af waarbij ook schade wordt meeverzekerd die het gevolg is van verrichtingen van de medisch specialisten.

Door klinisch ziekenhuis X (belanghebbende) wordt in casu 30% van de WA-premie doorbelast aan de in het ziekenhuis werkzame vrij gevestigde medisch specialisten (hierna: de stafmaatschap).

De Inspecteur stelt dat de doorbelasting van de WA-premie belast is met 21% omzetbelasting.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt evenwel dat X dat deel kan doorbelasten zonder btw. Volgens de Rechtbank verleent X bij de doorbelasting geen dienst aan de stafmaatschap. X heeft ter zake van de doorbelasting dan ook ten onrechte omzetbelasting op aangifte voldaan.

De Rechtbank merkt nog op dat indien toch sprake zou zijn van een belastbare dienst door X aan de stafmaatschap, die dienst een handeling is ter zake van verzekering die is vrijgesteld van omzetbelasting.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
juni 2020
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
29 mei 2024
Rolnummer
21/2204
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:3525
NLF-nummer
NLF 2024/1321
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina