Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(2)
  • Jurisprudentie(548)
  • Commentaar NLFiscaal(2)
  • Literatuur(13)
  • Recent(42)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(1)

Aan X (belanghebbende) zijn navorderingsaanslagen IB/PVV 2014 en 2015 en vergrijpboetes opgelegd. Hof Den Bosch acht bewezen dat X meer belastbare inkomsten heeft genoten dan begrepen in de aanslagen. De verklaring van X over ontvangen bedragen en stortingen acht het Hof ongeloofwaardig. Het is aan opzet van X te wijten dat de aanslagen tot een te laag bedrag zijn vastgesteld. De Inspecteur heeft overtuigend aangetoond dat X wist dat de overmakingen en stortingen voortkwamen uit een belaste bron van inkomen die hij heeft verzwegen. Door deze inkomsten niet in zijn aangiften op te nemen heeft hij willens en wetens onjuiste aangiften gedaan om deze inkomsten uit het zicht van de fiscus te houden. De Inspecteur heeft de vergrijpboetes terecht opgelegd.

Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2014-2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
1 juni 2022
Rolnummer
21/00279; 21/00280
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2022:1745
NLF-nummer
NLF 2022/1264
Aflevering
30 juni 2022
bwbr0002320&artikel=16,bwbr0002320&artikel=16

X