Direct naar content gaan

Samenvatting

Een zoon van X (belanghebbende) en echtgenote Y leed aan de ziekte van Duchenne en is op 1 april 2021 hieraan overleden.

X heeft in de jaren 2012 en 2013 voor de behandeling van de ziekte van de zoon een therapeutisch zwembad aan huis gerealiseerd. De zoon maakte in de jaren 2013 tot en met 2018 meerdere malen per week gebruik van het zwembad. Het zwembad werd ook incidenteel gebruikt door de gasten van de Bed and Breakfast van Y.

X heeft de kosten van de bouw en installatie van het zwembad, voor zover deze de waardestijging van de woning overstijgen, becijferd op € 68.545 in 2012 en op € 67.155 in 2013.

Tussen partijen is uitsluitend nog in geschil of X in de jaren 2012 en 2013 recht heeft op een aftrek van uitgaven die zijn gedaan voor de realisatie van het therapeutisch zwembad.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat de kosten in verband met aanpassingen aan de woning vanwege een functiebeperking, op basis van artikel 6.17, lid 2, onderdeel a, Wet IB 2001 (wettekst 2012 en 2013), alleen voor aftrek in aanmerking komen als deze aanpassingen hebben plaatsgevonden op medisch voorschrift. X is niet geslaagd in de op hem rustende last om aannemelijk te maken dat de realisatie van het zwembad heeft plaatsgevonden op medisch voorschrift.

Het therapeutisch zwembad kan volgens de Rechtbank ook niet als hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, lid 2, onderdeel b, Wet IB 2001 (wettekst 2012 en 2013) worden aangemerkt. De Inspecteur heeft kosten voor de realisatie van het zwembad daarom terecht niet in aftrek toegestaan.

De Inspecteur heeft ter zitting uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verklaard dat de vergrijpboetes bij de aan X opgelegde navorderingsaanslagen IB/PVV 2012 en 2013 dienen te worden vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012-2013
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
21 december 2022
Rolnummer
21/541; 21/542
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:7872
NLF-nummer
NLF 2023/0169
Aflevering
19 januari 2023
bwbr0011353&artikel=6.17&lid=2,bwbr0011353&artikel=6.17&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina