Direct naar content gaan

Samenvatting

In deze zaak heeft de Ontvanger aan vier erfgenamen vervolgingskosten in rekening gebracht in verband met niet tijdig betaalde aanslagen erfbelasting. Deze vervolgingskosten zijn door de erfgenamen betaald. Zij hebben de voormalige executeur-testamentair aansprakelijk gesteld en diens verzekeraar heeft deze schade vergoed. De voormalige executeur-testamentair heeft bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant rechtsmiddelen ingediend namens de erfgenamen, maar de erfgenamen hebben gesteld dat zij daar niet toe bevoegd was en deze procedure niet hebben gewild. De Rechtbank heeft het beroep niettemin gegrond verklaard.

Tegen dit oordeel heeft de Ontvanger hoger beroep ingesteld bij Hof Den Bosch.

Het Hof oordeelt dat de Rechtbank het beroep ongegrond had moeten verklaren, omdat er geen geschil bestond over de in rekening gebrachte vervolgingskosten. Het hoger beroep van de Ontvanger is gegrond.

Het Hof oordeelt verder dat er geen redenen zijn voor een veroordeling in de proceskosten als bedoeld in artikel 8:75 Awb.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
2016
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
18 oktober 2023
Rolnummer
22/00567; 22/00568; 22/00569; 22/00570
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2023:3440
NLF-nummer
NLF 2024/0364
Aflevering
6 februari 2024
bwbr0005537&artikel=8:75,bwbr0005537&artikel=8:75

Naar de bovenkant van de pagina