Direct naar content gaan

Samenvatting

De overdrachtsbelasting kent een aantal ondernemingsfaciliteiten in de vorm van vrijstellingen. Deze vrijstellingen zijn opgenomen in artikel 15, lid 1, onderdelen b, e, f, en h, Wet BRV. Dit besluit (Stcrt. 2018, 30213 van 4 juni 2018) bevat een aantal goedkeuringen voor de toepassing van deze ondernemingsfaciliteiten. Een aantal besluiten is geactualiseerd en in dit besluit samengevoegd. Het betreft de besluiten van 12 augustus 1997, VB97/964, 26 augustus 1997, VB97/1979, 28 mei 1998, VB96/2823, 7 augustus 2003, CPP2003/1813M, 1 maart 2007, CPP2006/372M en 10 juli 2013, BLKB2013/1130M. Het besluit bevat nieuwe onderdelen over de vrijstelling bij omzetting krachtens inbreng door meerdere inbrengers in een bestaande nv of bv (onderdeel 3.3), de aanhoudingseis bij certificering van aandelen (onderdeel 3.8.1), de voortzettingseis bij een bedrijfsfusie (onderdeel 4.1) en de verkrijging van aandelen bij een splitsing (onderdeel 6.1).

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
−  het besluit van 9 augustus 1991, VB91/1635;
−  het besluit van 21 mei 1996, VB96/1317;
−  het besluit van 12 augustus 1997, VB97/964;
−  het besluit van 26 augustus 1997, VB97/1979;
−  het besluit van 28 mei 1998, VB96/2823;
−  het besluit van 7 augustus 2003, CPP2003/1813M;
−  het besluit van 1 maart 2007, CPP2006/372M (Stcrt. 2007, 48 );
−  het besluit van 10 juli 2013, BLKB2013/1130M (Stcrt. 2013, 20282)

Dit besluit is met ingang van 5 juni 2018 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
5 juni 2018 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
25 mei 2018
Rolnummer
2018-50125
bwbr0002740&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina