Direct naar content gaan
}

Samenvatting

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft op 12 mei 2020 aan de staatssecretaris een aantal vragen gesteld over zijn brief van 24 april 2020 inzake ‘Aanvullende fiscale maatregelen in verband met COVID-19’.

De staatssecretaris heeft deze vragen op 19 juni 2020 beantwoord.

Hij gaat achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:

  1. Gebruikelijk loon
  2. Urencriterium
  3. Werkkostenregeling
  4. Fiscale coronareserve
  5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
  6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
  7. Budgettaire gevolgen
  8. Overig

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
19 juni 2020
Rolnummer
2020-0000111321
NLF-nummer
NLF 2020/1488
Aflevering
25 juni 2020
,bwbr0011353&artikel=3.152&lid=5

Naar de bovenkant van de pagina