Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

KONREO is curator van de failliete boedel van de Tsjechische vennootschap FAU. FAU had van de vennootschap VERAMI brandstof gekocht. De Finančníspráva České republiky (belastingdienst, Tsjechië) heeft een belastingcontrole verricht bij beide vennootschappen, waaruit bleek dat in de handelsketen belastingfraude is gepleegd. De belastingdienst heeft VERAMI voor bijkomende btw aangeslagen op de grond dat ten aanzien van de aankoop van de brandstof die VERAMI vervolgens aan FAU heeft geleverd; het recht op belastingaftrek is geweigerd.

Zowel FAU als VERAMI zijn daarna insolvent verklaard door de rechter. De belastingdienst heeft FAU als hoofdelijk aansprakelijke entiteit aangemaand tot betaling van de btw die door VERAMI niet was afgedragen. De belastingdienst heeft ook FAU voor bijkomende btw aangeslagen. FAU is in beroep gegaan tegen de besluiten.

De verwijzende rechter vraagt zich of hoe deze praktijk zich verhoudt tot het evenredigheidsbeginsel en tot artikel 205 Btw-richtlijn en heeft aan het HvJ de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Staat artikel 205 Btw-richtlijn, gelezen in samenhang met het evenredigheidsbeginsel, in de weg aan een nationale praktijk die het mogelijk maakt om de afnemer van een belaste prestatie aansprakelijk te stellen voor de btw die verschuldigd is door degene die de prestatie heeft verricht, hoewel aan de afnemer van die belaste prestatie eerder het recht op aftrek van voorbelasting is ontzegd op grond dat hij heeft deelgenomen aan belastingfraude?

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
mei t/m oktober 2013
Instantie
HvJ
Datum instantie
6 juni 2024
Rolnummer
C-276/24
NLF-nummer
NLF 2024/1482
Aflevering
25 juni 2024
celex32006l0112&artikel=205,celex32006l0112&artikel=205

Naar de bovenkant van de pagina