Direct naar content gaan
}

Samenvatting

In deze bijdrage werpen Martijn Helmonds en Wouter de Win een nadere blik op het begrip ‘achtergesteld aandeel’ in de zin van het lucratiefbelangregime. Zij betogen dat niet elke vorm van achterstelling automatisch resulteert in de aanwezigheid van een achtergesteld aandeel. Dit doen ze aan de hand van een beschouwing van de parlementaire geschiedenis bij het lucratiefbelangregime, het maken van een koppeling met het begrip ‘preferent aandeel’ zoals gehanteerd in andere fiscale regelgeving en het uitwerken van een case study.


Mike Makkinje en Tim Visser hebben een referentie-artikel ‘Lucratief belang: over de hefboom, achterstelling en aandeelhoudersleningen’ op deze bijdrage geschreven in NLF-W 2023/9.

NLF-W artikel

1. Inleiding

In deze bijdrage bespreken wij de reikwijdte van het lucratiefbelangregime met betrekking tot aandelenplannen voor werknemers ofwel ‘employee share plans’ (hierna: ESP). Wij gaan met name in op de uitleg van het begrip ‘achtergesteld aandeel’ in de zin van artikel 3.92b, lid 2, onderdeel a, Wet IB 2001 en aandelen die daarmee gelijkgesteld kunnen worden op basis van het eerste deel van artikel 3.92b, lid 4, Wet IB 2001.

2. ESP verschijningsvormen

ESP komen in vele verschijningsvormen voor. Denk bijvoorbeeld aan aandelenplannen waarbij werknemers van een beursgenoteerd concern de mogelijkheid krijgen om aandelen in de groep (al dan niet tegen korting) te verkrijgen, aandelenplannen waarbij management de mogelijkheid krijgt om (mede)eigenaar van een onderneming te worden (management-buy-out) of aandelenplannen waarbij een werknemer van een onderneming aandelen verkrijgt in het kader van een bedrijfsopvolging.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Wetsartikelen
Auteur(s)
mr. M.A.R.M. Helmonds
Meijburg & Co
N.G.W. de Win LLM MSc
Meijburg & Co
NLF-nummer
NLF-W 2023/1
Judoreg
NFB5552
Publicatiedatum
17 januari 2023
bwbr0011353&artikel=3.92b

Naar de bovenkant van de pagina