Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent


Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft op 18 mei 2020 de Bouwstenennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd, of beter gezegd de Bouwstenennotities. Het zijn er maar liefst tien geworden met een niet geringe omvang die naar mijn inschatting zo’n 1.000 pagina’s beslaan en 169 aanbevelingen bevatten. Kortom een indrukwekkend pakket met ideeën voor belastingherziening. Het pakket is in ongeveer een jaar tijd opgesteld en ook dat mag een hele prestatie heten. Wat mij betreft waardering voor het korps van ambtenaren dat eraan heeft gewerkt. Daaraan doet niet af dat veel ideeën niet direct nieuw zijn, maar ze zijn met wel nieuwe ideeën systematisch aangevuld en in de meeste gevallen in de hiervoor bedoelde tien notities op een zinvolle wijze uitgewerkt. Ook is een goede structuur aangebracht wat betreft de samenhangende onderwerpen. Ten aanzien van het internationale hoofdthema geldt dat dit in combinatie met het enige tijd geleden gepubliceerde rapport van de Commissie-Ter Haar inzake de toekomst van de vennootschapsbelasting moet worden bezien. Het is op dit punt wat mij betreft niet helemaal duidelijk waarom dit onderdeel ook is meegenomen in de Bouwstenennotitie. Feit is dat de richting die beide rapporten inslaan op dit internationale vlak vergelijkbaar is. Dat is natuurlijk ook niet echt verrassend omdat ook de Commissie-Ter Haar voor een substantieel deel uit ambtenaren bestond.

Het is verleidelijk op deze plaats in te gaan op de diverse aanbevelingen van de Bouwstenennotitie maar dat zal ik niet doen. Het is in feite schier onmogelijk om in de korte ruimte die dit voorwoord heeft een maar enigszins verantwoorde keuze te maken. Bovendien is er dan niet de ruimte om een enigszins fundamenteel commentaar te leveren en verder doet elke selectie tekort aan de thema’s die dan onbesproken zouden blijven. Tot slot wil ik uiteraard ook niet het gras voor de voeten wegmaaien van de vele auteurs die de aanbevelingen hebben becommentarieerd. Zij geven mooie, leerzame en compacte analyses van de aanbevelingen.

Rubriek(en)
Bouwstenen
Instantie
NLFiscaal
Datum instantie
18 mei 2020
Parlementair dossier
NLF-nummer
NLFs 2020/0176
Aflevering
31 december 2099
Auteur(s)
Peter Kavelaars
Erasmus Universiteit Rotterdam

X