Direct naar content gaan

Samenvatting

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft twee standpunten geactualiseerd naar aanleiding van het wijzigingsbesluit van 5 maart 2024 (Stcrt. 2024, 7392). Een inhoudelijke wijziging is niet beoogd.

Dit besluit wijzigt het besluit van 19 december 2014, BLKB2014/1415M (Stcrt. 2014, 36877), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 31 maart 2023, 2023-77781 (NLF 2023/0879) en bevat een verduidelijking, een tweetal wijzigingen en het vervallen van drie onderdelen. Daarnaast zijn nog een paar aanpassingen gedaan, waarmee geen inhoudelijke wijziging is beoogd.

In het besluit van 19 december 2014 staat het beleid over de giftenregeling en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling. Laatstgenoemd besluit vervangt het besluit van 6 april 2010, DGB2010/1594M (Stcrt. 2010, 5728) en bevat een aantal nieuwe beleidsstandpunten over de aftrek van (periodieke) giften. Daarnaast bevat het besluit een aantal aanpassingen, waarmee geen inhoudelijke wijziging is beoogd.

Dit besluit is op 15 maart 2023 in werking getreden.

Het gaat om de volgende standpunten:

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
15 maart 2023 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
28 juni 2024
Rolnummer
KG:202:2023:38; KG:202:2023:39
NLF-nummer
NLF 2024/1582
Aflevering
2 juli 2024
bwbr0011353&artikel=6.39,bwbr0011353&artikel=6.39

Naar de bovenkant van de pagina