Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

X (belanghebbende) is een producent van onder meer multifunctionele apparaten (hierna: mfa’s). X heeft verzoeken ingediend om terugbetaling van douanerechten op grond van artikel 236 CDW, die zijn betaald voor het brengen in het vrije verkeer van mfa’s. Het totaalbedrag van de (drie) verzoeken bedraagt € 13.250.344,82 aan douanerechten. De verzoeken zijn afgewezen.

In geschil is of dat terecht is.

Tussen partijen is niet in geschil dat de onderhavige mfa’s kunnen scannen, printen, kopiëren en faxen (‘telekopiëren’) en daarom vatbaar zijn voor indeling onder post 8443, nu in de bewoordingen van deze post wordt vermeld: ‘andere afdrukkers, kopieertoestellen en telekopieertoestellen, ook indien gecombineerd’. Hof Amsterdam acht dit standpunt juist.

Partijen houdt verdeeld of de mfa’s ook vatbaar zijn voor indeling onder post 8471, als ‘automatisch gegevensverwerkende machines’. Dat is volgens het Hof niet het geval. De indeling van goederen in de GN dient te geschieden naar de objectieve kenmerken en eigenschappen waarover de goederen beschikken op het moment dat zij in het vrije verkeer worden gebracht. Nieuwe functionaliteiten die ontstaan als gevolg van na de invoer aangebrachte wijzigingen in de software dienen bij de indeling in de GN buiten beschouwing te worden gelaten.

Rechtbank Noord-Holland heeft met juistheid geoordeeld dat indeling onder post 8443 dient plaats te vinden, in onderverdeling 8443 3191, zodat het hoger beroep faalt.

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
11 oktober 2007 t/m12 juli 2011
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
22 maart 2022
Rolnummer
21/00045 e.a.
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1272
NLF-nummer
NLF 2022/0942
Aflevering
12 mei 2022

X