Direct naar content gaan

Samenvatting

De bijzondere omstandigheden als gevolg van de coronacrisis zijn voor het kabinet aanleiding voor het treffen van economische en fiscale maatregelen. Deze maatregelen zijn aangekondigd als onderdeel van het noodpakket economie en banen dat is beschreven in de brieven van het kabinet aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 12, 17, 19 en 27 maart en 2 april 2020.

In bijgevoegd beleidsbesluit geeft de staatssecretaris uitvoering aan deze fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Daarnaast geeft hij een aantal nog niet eerder gecommuniceerde goedkeuringen. Ook geeft de staatssecretaris een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en kondigt hij wetgeving aan die het inkomen in verband met de TOGS met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie
 • Invorderingsrente
 • Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
 • Reiskostenvergoeding in de loonheffingen
 • Vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig
 • Maatregel voor om te bouwen taxi’s
 • Geldigheid taxatierapport motorrijtuig
 • Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer
 • Btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel
 • Btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur
 • Verlaagd btw-tarief bij online aanbieden van sportlessen
 • Vrijstelling van een aantal Duitse netto-uitkeringen

De goedkeuringen zijn gebaseerd op een redelijke wetstoepassing gegeven de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de coronacrisis en waar nodig op artikel 62 tot en met 64 AWR.

De beleidsmaatregelen hebben een tijdelijk karakter en zullen daarom worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 maart 2020 met dien verstande dat het onderdeel Uitstel verschuldigdheid EB en ODE terugwerkt tot 1 april 2020 en het onderdeel Invorderingsrente terugwerkt tot 23 maart 2020.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
14 april 2020
Rolnummer
2020-6767
NLF-nummer
NLF 2020/0913
Aflevering
16 april 2020
bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=65,bwbr0002471&artikel=28a,bwbr0002471&artikel=31a&lid=2,bwbr0002629&artikel=4&lid=1,bwbr0004766&artikel=28b,bwbr0004770&artikel=27a&lid=1,bwbr0004770&artikel=28a&lid=1,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0005806&artikel=1&lid=6,bwbr0005807&artikel=3a,bwbr0007168&artikel=53,bwbr0007168&artikel=56,bwbr0024096&artikel=27a,bwbr0002320&artikel=63,bwbr0002320&artikel=65,bwbr0002471&artikel=28a,bwbr0002629&artikel=4&lid=1,bwbr0004766&artikel=28b,bwbr0004770&artikel=27a&lid=1,bwbr0004770&artikel=28a&lid=1,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0005806&artikel=1&lid=6,bwbr0005807&artikel=3a,bwbr0007168&artikel=53,bwbr0007168&artikel=56,bwbr0024096&artikel=27a

Naar de bovenkant van de pagina