Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft aan de staatssecretaris en de minister van SZW gevraagd om meer informatie over mogelijkheden om een zeer hoge marginale druk tegen te gaan en om het verschil in belastingdruk op huishoudensniveau tussen alleenverdieners (paar met een kostwinner) en tweeverdieners (paar met twee werkenden) te verkleinen. De beide bewindslieden delen de mening van de Eerste Kamer dat het rapport ‘Belastingen in maatschappelijk perspectief: Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’ (Bouwstenenrapport) niet de volledige informatiebehoefte afdekt. Met deze brief verwachten de staatssecretaris en de minister aan de behoefte van de Kamer te voldoen.

Het is mogelijk om in het huidige stelsel het verschil in belastingdruk op huishoudensniveau tussen alleenverdieners en tweeverdieners met hetzelfde huishoudinkomen te verkleinen, bijvoorbeeld door de arbeidskorting te verlagen. Ook extremen in de marginale druk kunnen in het huidige stelsel worden tegengegaan, bijvoorbeeld door toeslagen minder steil af te bouwen.

Om de extremen in de marginale druk verder terug te brengen, is echter een andere vormgeving van het belasting- en toeslagenstelsel nodig. Het Bouwstenenrapport en het eindrapport ‘Toekomst toeslagenstelsel’ laten zien dat hiervoor mogelijkheden bestaan.

Tegelijkertijd zijn er ook nadelen aan een dergelijke herziening en vergt een stelselherziening een lange adem. Het is mogelijk een stelselherziening met een meer gematigde marginale druk te combineren met het verkleinen van de verschillen in belastingdruk op huishoudensniveau tussen alleenverdieners en tweeverdieners met hetzelfde huishoudinkomen. Voor meestverdienende partners daalt de marginale druk dan, maar voor minstverdienende partners wordt het juist minder lonend om te werken. Per saldo gaat dat naar verwachting ten koste van de arbeidsparticipatie.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
21 juni 2024
Rolnummer
2024-0000357903
NLF-nummer
NLF 2024/1503
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina