Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Een nieuw formeelrechtelijk heffingssysteem is de passende en benodigde oplossing om het fiscale (proces)recht rechtvaardiger en toekomstbestendig te maken. Het is aan het nieuwe kabinet om definitief te besluiten over de nadere uitwerking van het wetsvoorstel met betrekking tot de beleidsrichting ‘direct aanpassen’. Gezien het belang van een vernieuwd formeelrechtelijk heffingssysteem wordt in de tussentijd gestaag doorgewerkt aan de beleidsrichting. Het streven is om eind dit jaar het conceptwetsvoorstel in consultatie te brengen. Om in de tussentijd reeds belangrijke inbreng te ontvangen vanuit de fiscale rechtspraktijk, belangenbehartigers en andere partijen, wordt een zogenoemde pre-consultatie gestart. Voornoemde partijen worden verzocht schriftelijk te reageren op de beleidskeuzes en andere vragen. De pre-consultatie wordt afgesloten met een seminar op het ministerie van Financiën waar partijen ook mondeling hun vragen en gedachten kunnen delen. Na de pre-consultatie zal een internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel volgen.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
3 april 2024
Rolnummer
2024-0000214660
NLF-nummer
NLF 2024/1056
Aflevering
30 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina