Direct naar content gaan

Samenvatting

Verdachte X wordt strafrechtelijk vervolgd voor het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 AWR, strafbaar gesteld door artikel 68 jo. 69 AWR. De Belastingdienst heeft vragen gesteld aan X over een buitenlandse rekening waarvan de saldi niet in de aangiften inkomstenbelasting zijn vermeld. X heeft ervoor gekozen geen informatie te verstrekken.

Gegevens over bij de BCEE te Luxemburg aangehouden bankrekeningen zijn spontaan door de Duitse autoriteiten aan de Belastingdienst verstrekt op grond van het Verdrag Nederland-Duitsland en de EU-bijstandsrichtlijn (Richtlijn 2011/16). Daarbij is door de Duitse autoriteiten een voorbehoud gemaakt dat volgens Hof Den Bosch (meervoudige kamer voor strafzaken) in het voordeel van de verdachte dient te worden uitgelegd, in die zin dat de verkregen informatie slechts voor belastingdoeleinden mocht worden gebruikt.

Van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht dat zelfs bij de geringste twijfel over het antwoord op de vraag of de verstrekkende verdragsstaat ermee heeft willen instemmen dat indien de verkregen gegevens (ook) voor strafrechtelijke doeleinden gebruikt zouden kunnen worden – zoals in dit geval evident aan de orde is –, zekerheidshalve, voorafgaande aan dit gebruik, daartoe in ondubbelzinnige bewoordingen – derhalve expliciet – toestemming zou worden gevraagd aan de verstrekkende verdragsstaat.

In casu moet het ervoor worden gehouden dat om deze toestemming niet is verzocht en derhalve evenmin een daaropvolgende toestemming voor dat gebruik door de Duitse autoriteiten is gegeven.

Het Hof is van oordeel dat aan het niet geoorloofde gebruik van de (voor fiscale doeleinden verkregen) gegevens voor deze strafprocedure de sanctie dient te worden verbonden van niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging, aangezien het instellen van die vervolging onverenigbaar is met de beginselen van een goede procesorde.

Metadata

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
9 april 2024
Rolnummer
20-002130-22
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2024:1217
Auteur(s)
mr. A.M.E. Nuyens
De Bont advocaten / Tilburg University
NLF-nummer
NLF 2024/1133
Aflevering
14 mei 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6389
bwbr0002320&artikel=68,bwbr0002320&artikel=68,bwbr0002320&artikel=69,bwbr0002320&artikel=69,bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=47

Naar de bovenkant van de pagina