Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Op 26 oktober 2023 is het pakket Belastingplan 2024 door de Tweede Kamer aangenomen. Er is daarbij een groot aantal amendementen aangenomen. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd om de Kamer nader te informeren over de aangenomen amendementen. In deze brief gaat hij in op de gevolgen van de volgende amendementen:

 • het amendement Omtzigt (36 418, 63) waarmee de 30%-regeling wordt versoberd;
 • het amendement Inge van Dijk en Erkens (36 421, 11) over de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting voor familiebedrijven dat leidt tot een verbreding van toegang tot de BOR voor kleine belangen wanneer er met een familie een belang is van ten minste 25%;
 • het amendement Omtzigt (36 418, 29) waarmee per 1 juli 2024 het maximaal toegelaten startgewicht dat onderdeel is van de voor de vliegbelasting geldende definitie van ‘vliegtuig’ van 8.616 kilogram wordt verlaagd naar 4.000 kilogram;
 • het amendement Van der Lee c.s.11 (36 418, 11) waarmee onder andere de inkoopfaciliteit voor beursfondsen in de dividendbelasting wordt afgeschaft;
 • het amendement Van Dijk (36 418, 108) dat een regeling voor fiscaal bovenmatige pensioenen introduceert;
 • het amendement Omtzigt (36 418, 110) waarmee een recht op inzage in het eigen dossier wordt geïntroduceerd, met daarbij een bezwaar- en beroepsmogelijkheid;
 • het amendement Omtzigt (36 418, 27) dat regelt dat het verlaagd tarief in de energiebelasting voor walstroom vanaf 2024 in tien stappen wordt afgebouwd. Het regelt voorts dat de opbrengst wordt aangewend voor een tariefverlaging van de nieuwe eerste schijf elektriciteit.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2024
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
8 november 2023
Rolnummer
2023-0000252895
NLF-nummer
NLF 2023/2581
Aflevering
16 november 2023

Naar de bovenkant van de pagina