Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De ondernemingsactiviteiten van vof X (belanghebbende) bestaan uit de inkoop en verkoop van (voornamelijk) gouden sieraden. Aan X zijn naheffingsaanslagen OB over de tijdvakken 2012 en 2013-2015 opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat voor alle kwartalen in de periode 2012 tot en met 2015 aannemelijk is dat de vereiste aangiften niet zijn gedaan.

De Inspecteur heeft de schatting waarop de naheffingsaanslagen berusten, gebaseerd op verschillende correcties die volgen uit een boekenonderzoek, te weten intracommunautaire leveringen, de verkoop van de sieraden, de toegepaste verleggingsregeling en (voor Q1 van 2012) de maatstaf van heffing. Daarbij is hij uitgegaan van de administratie van X. Rechtbank Gelderland heeft de naheffingsaanslag OB 2013-2015 met 20% verminderd omdat aannemelijk is dat een deel (17,5 kg) van de door handelaar A aangeleverde sieraden is omgesmolten en teruggestuurd naar A.

De Inspecteur heeft, na de vermindering door de Rechtbank, de aanslagen volgens het Hof niet naar willekeur vastgesteld. Het Hof acht X er niet in geslaagd het verzwaarde (tegen)bewijs te leveren dat de geschatte omzetten lager zijn.

Ten aanzien van het jaar 2012 is sprake van schending van het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel. Nu X bij de Rechtbank gelijk heeft gekregen ten aanzien van de ‘correctie verleggingsregeling’ en op dit punt sprake is van een rechtskundig standpunt, is sprake van een pleitbaar standpunt en is het Hof van oordeel dat wordt voldaan aan het ‘andere afloop’-criterium. De naheffingsaanslag OB 2012 wordt vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2012-2015
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
21 mei 2024
Rolnummer
21/904; 21/905; 21/994; 21/995
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2024:3479
NLF-nummer
NLF 2024/1319
Aflevering
4 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina