Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Sinds maart 2020 heeft het coronavirus onze samenleving op zijn kop gezet. Veel ondernemers hebben te maken gehad met maatregelen waardoor hun bedrijf tijdelijk stil kwam te liggen. Het kabinet heeft een omvangrijk pakket van economische steun- en herstelmaatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen en de economie overeind te houden. Een belangrijk onderdeel van dit pakket is het brede palet aan steunmaatregelen op fiscaal terrein. In deze brief informeert de staatssecretaris de Kamer over het gebruik van de verschillende fiscale steunmaatregelen in verband met corona.

Om de Kamer een volledig beeld te geven, geeft de staatssecretaris allereerst een overzicht van de fiscale steunmaatregelen en het budgettaire beslag per maatregel (paragraaf 2). Vervolgens staat hij stil bij de monitoring van het fiscale pakket maatregelen (paragraaf 3), waarna hij in het bijzonder ingaat op het uitstel van betaling van belastingen en de opgebouwde belastingschulden (paragraaf 4). Tot slot gaat de staatssecretaris in op enkele uitvoeringsaspecten van het pakket van fiscale steunmaatregelen (paragraaf 5).

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2020-2022
Instantie
MvF
Datum instantie
11 maart 2022
Rolnummer
2022-0000089765
NLF-nummer
NLF 2022/0618
Aflevering
24 maart 2022

Naar de bovenkant van de pagina