Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit zeven wetsvoorstellen:

A. Wetsvoorstel Belastingplan 2023 (36202);

B. Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 (36203):

C. Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 (36204);

D. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36205)

E. Wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie 36206);

F. Wetsvoorstel Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen(36207);

G. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot tijdelijke intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW'ers (36208).

Metadata

Rubriek(en)
Belastingplan 2023
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
20 september 2022
Rolnummer
36202

Naar de bovenkant van de pagina