Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

De fiscale fraudekamer van Hof Den Bosch acht ten laste van een verdachte bewezen verklaard dat hij feitelijke leiding heeft gegeven aan het plegen van omzetbelastingfraude en het niet voeren van de administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de belastingwet gestelde eisen. Het belastingnadeel bedraagt € 96.186,23. Het Hof veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van negen maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en met aftrek van het voorarrest.

Rechtbank Oost-Brabant had de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en met aftrek van het voorarrest.

Rubriek(en)
Strafrecht
Belastingtijdvak
1 augustus t/m 31 oktober 2015
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
21 december 2021
Rolnummer
20-003194-18
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3833
NLF-nummer
NLF 2022/0155
Aflevering
13 januari 2022

X