Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Sinds 13 maart 2020 is de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN van kracht. Aanleiding voor deze regeling vormden de voorziene grote economische gevolgen van het (nagenoeg) stilleggen van het vliegverkeer en cruisetoerisme in verband met COVID-19. Vanuit het belang om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen die werknemers, zelfstandig ondernemers en bedrijven (gaan) ondervinden als gevolg van COVID-19 is deze regeling tot stand gekomen. Hierbij is gekozen voor een pakket dat, zoveel als binnen de lokale context mogelijk is, aansluit op dat in Europees Nederland. Het doel hiervan is om de economische gevolgen te beperken, zodat mensen hun inkomen behouden en in deze moeilijke periode worden ondersteund. Hierbij is gekozen voor een regeling voor drie maanden (tot en met 12 juni 2020), met de mogelijkheid van verlenging.

Nu de looptijd van de regeling afloopt, moet worden geconcludeerd dat de economische crisis als gevolg van COVID-19 nog niet voorbij is. Met name door de grote afhankelijkheid van het toerisme zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba hard getroffen. De huidige economische situatie op de eilanden is zorgelijk, waarbij een snelle opleving niet voor de hand ligt. Daarom wordt net als voor het noodpakket in Europees Nederland, voor een verlenging met vier maanden gekozen. Voor de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN impliceert dat een tweede tranche die loopt van 13 juni 2020 tot en met 12 oktober 2020.

Per 29 mei 2020 is voor circa 3.800 belanghebbenden (waarbij voor werkgevers met meerdere werknemers het aantal werknemers wordt geteld) subsidie uitbetaald, terwijl nog circa 100 aanvragen in behandeling zijn.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
13 juni t/m 12 oktober 2020
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken
Datum instantie
9 juni 2020
Rolnummer
2020-0000068271
NLF-nummer
NLF 2020/1443
Aflevering
18 juni 2020

Naar de bovenkant van de pagina